Obsah kurzu

 • 1

  0.1. Úvod

  • Čtyři kroky k úspěchu

  • Úvod ke kurzu

  • Dobře se ptát

 • 2

  0.2. Studijní deník a jak ho používat

  • Studijní deník – jak si vše zorganizovat

  • Úkoly

  • Účast na kurzu

  • Říkejte si o pomoc, když ji potřebujete

  • Žádný učený z nebe nespadl

 • 3

  0.3. Co je osobní a profesní rozvoj?

  • Osobní a profesní rozvoj

  • Proč jsme tady?

  • Dejme se do toho!

  • Inspirace a doporučení

 • 4

  0.4. Tipy pro práci s on-line kurzem

  • Tipy pro práci s online kurzem pro začátečníky

 • 5

  1.1. Sebevědomí: Uvedení do tématu sebeúcty

  • Uvedení do tématu sebeúcty

  • Co je to sebeúcta? – Šest cest ke zdravé sebeúctě

  • První cesta

  • Druhá cesta

  • Třetí cesta

  • Čtvrtá cesta

  • Pátá cesta

  • Šestá cesta

  • Kolo zdravé sebeúcty

  • Čeho chcete dosáhnout

  • Sebepojetí, sebeúcta a ideál sebe sama

  • Pozitivní výroky

  • Potřeby

  • Hodnoty

  • Osobní hodnoty

  • Moje hodnoty a role, které by mě mohly bavit

 • 6

  1.2. Sebevědomí: Od sebeúcty k sebedůvěře

  • Sebeúcta a naše pocity

  • Sebeúcta & Stres

  • Příklady lidí se zdravou sebeúctou

  • Povahové rysy lidí se silnou a slabou sebeúctou

  • Nemůžete svůj život srovnávat s ostatními

  • Tyranie „Měl/a bych“, „Nemohu“, „Nedělám-Nemám-Nejsem“

  • Můj diamant

  • V čem si věřím

  • Co si o sobě myslím

  • Jak vidím sebe sama

  • Způsoby, jak si zvýšit sebevědomí

  • Další způsoby, jak si zvýšit sebevědomí

  • Sebehodnotící kvíz (nepovinné)

  • Sebehodnoticí kvíz – výsledky

 • 7

  2.1. Uvedení do témat stresu

  • Uvedení do tématu stresu

  • Dýchání jako relaxace a úleva od stresu

  • Dechová cvičení

  • Co je to stres?

  • Cvičení se džbánem vody

  • Dobrá strategie

  • Kvíz o stresu

  • Porozumění stresu

  • Jak definujete stres vy sami?

  • Čtyři faktory stresu

 • 8

  2.2. Porozumění stresu

  • Kvíz: Zažíváte nadměrný stres?

  • Stresory

  • Jaký vliv má stres na naše tělo

  • Vliv stresu na naši mysl

  • Stres a vaše dítě

  • Co byste udělali vy? Případové studie stresových situací

  • Odolnost u dětí (volitelné)

 • 9

  2.3. Stres a vaše potřeby

  • Stres a vaše potřeby

  • Vizualizace – cvičení

  • Emoce a stres

  • Deset tipů, jak zmírňovat stres

  • Cvičení: Techniky zvládání stresu

  • Jídlo a stres

  • Zdravé versus nezdravé jídlo

  • Cvičení

  • Jak se vypořádat se stresem (volitelné)

 • 10

  2.4. Mít dost času

  • Kvíz o řízení času

  • Organizace času a stres

  • Přínosy dobré organizace času

  • Zloději času

  • Ale kdy to mám všechno stihnout?

  • Stanovte si priority

  • Efektivní využívání priorit

  • Vytváření časového rozvrhu

  • Kde vzít ještě víc času I.

  • Kde vzít ještě víc času II.

  • Tipy pro řízení času – co byste měli dělat?

 • 11

  3.1. Úvod do komunikace

  • Úvod do komunikace

  • Co je to komunikace?

  • Proč komunikujeme?

  • Zásady dobré komunikace

  • Jak komunikujeme?

  • Neverbální komunikace

  • Příklady řeči těla

  • Zlepšování neverbálních komunikačních dovedností

  • Jak využívat neverbální komunikaci – praktické tipy

  • Umění naslouchat

  • Aktivní naslouchání

  • Jak se naučit aktivnímu naslouchání

  • Co sdělujeme?

  • Překážky v komunikaci

  • Dopřejte si čas

 • 12

  3.2. Komunikační styly

  • Komunikační styly

  • Ještě ke stylům komunikace

  • Případová studie: Čtyři chyby v komunikaci

  • O jaký komunikační styl se jedná? Martin a Daniela

  • O jaký komunikační styl se jedná? Věra a Kristýna

  • O jaký komunikační styl se jedná? Jana a Marie

  • O jaký komunikační styl se jedná? Bára a Tereza

  • Asertivní komunikace (jasná a přímá komunikace)

  • Opakování: Čtyři kroky k asertivní komunikaci a dosažení toho, čeho chcete

  • Tipy pro asertivní komunikaci

  • Jak se ptát

  • Komunikace a naše emoce

  • Jak zůstat v klidu, i když jsme pod tlakem

  • Jak si poradit se stresem v komunikaci

  • Autentická komunikace

 • 13

  3.3. Hněv a pocity deprese (volitelné)

  • Co brání komunikaci – zvládání hněvu

  • Co je to hněv?

  • Cvičení: Jak si poradit se zlostí?

  • Fáze hněvu

  • Jak může zlostná emoce ovlivnit tělo?

  • Erupce hněvu

  • Změna úhlu pohledu

  • Strategie pro zvládání hněvu

  • Komunikace v emocích

  • Jak si poradit se skleslostí

  • Šest tipů, jak si poradit s depresí

  • Tip č. 1: Pěstujte vztahy, které vám dávají sílu

  • Tip č. 2: Hýbejte se

  • Tip č. 3: Zatočte s negativními myšlenkami

  • Tip č. 4: Dělejte věci, které vás těší

  • Tip č. 5: Krabice, která vás hodí do pohody

  • Tip č. 6: Jezte zdravě, vybírejte si pokrmy, které vám zvednou náladu

  • Dobrá komunikace není nemožná

 • 14

  4.1. Profesní úspěch

  • Úvod do plánování vaší profesní dráhy

  • Co je to profesní úspěch?

  • Vaše sny

  • Jaké mám dovednosti? Kvíz

  • Moje dovednosti

  • Co lidé očekávají od své práce?

  • Vaše cíle

  • Jak si své cíle stanovit

  • Přeformulujte svá přání v cíle

  • Jaké máte cíle?

  • Můj cíl – cvičení

 • 15

  4.2. Moje plány

  • Moje plány

  • Reflexe uplynulých zkušeností

  • Stanovte si SMART cíle

  • Rozvíjejte své dovednosti a rozšiřujte znalosti

  • SMART cíle

  • SMART cíle – specifické

  • SMART cíle – měřitelné

  • SMART cíle – dosažitelné

  • SMART cíle – realistické

  • SMART cíle – termínované

  • Stanovení SMART cíle

  • Váš akční plán

  • Plánovací šablona

  • Využijte online zdroje – nextsteps.org

  • Další užitečné odkazy

 • 16

  4.3. Vaše hledání práce

  • Hledání práce: Tipy a triky pro nalezení té správné práce

  • Hledání práce

  • Co vás přivede k nabídkám práce

  • Náměty na zdroje informací o nabídkách práce

  • Jak rozpoznat pracovní příležitost

  • Co je to životopis neboli CV?

  • Co chce personalista vyčíst ze životopisu?

  • Jak správně sestavit životopis

  • Co uvést v životopise – jak informace uspořádat

  • Co do životopisu zahrnout

  • Položky životopisu

  • Osobní profily

  • Psaní životopisu

  • Ukázka chronologického životopisu

  • Ukázka funkčního životopisu

  • Dejme se do psaní!

  • Motivační dopis

  • Tipy pro psaní dopisů

  • Osnova motivačního dopisu: adresy, datum, oslovení a nadpis

  • Význam motivačního dopisu

  • Zásady motivačního dopisu

  • Ověření dopisem, e-mailem nebo telefonem

  • Tipy pro pracovní pohovor

  • Pracovní pohovor: nácvik

  • Získání skvělé práce

  • Slaďování práce a osobního života

  • Hodně štěstí a ať se daří

 • 17

  4.4. Finanční plánování

  • Tvorba rozpočtu

  • Jak uvažujete o penězích

  • Mýty o penězích

  • Tabulka pro osobní rozpočet